Biblia w literaturze polskiej

Nauki humanistyczne

Informacje

Mimo wielu dotychczasowych publikacji poświęconych obecności Biblii w literaturze polskiej XIX i początków XX wieku - w postaci haseł słownikowo- -historycznych, pojedynczych artykułów, tomów pokonferencyjnych, studiów i monogra?i - zakres i tematykę całościowego korpusu tekstów...

Serwis