Dar uczenia się

Pedagogika

Informacje

"Dar uczenia się" jest kontynuacją i poszerzeniem przełomowego "Daru dysleksji" tych samych autorów. Obok już znanych metod prezentuje nowe, mające zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń uczenia się. Oprócz dysleksji odnosi się ona do:- ADD (zespół deficytu uwagi), - ADHD (ADD z...

Serwis