Desperaci Donitza. Niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Miniaturowe łodzie podwodne, wypełnione materiałami wybuchowymi nawodne i podwodne jednostki pływające były niekonwencjonalnymi środkami bojowymi, które były wykorzystywane przez Trzecią Rzeszę i jej sojuszników w końcowej fazie II wojny światowej. Czy mogły pomóc pokonać...

Serwis