Diagnoza w resocjalizacji

Podręczniki akademickie

Informacje

Książka prezentuje główne stanowiska teoretyczne i problemy praktyczne w postępowaniu diagnostycznym. Formułuje podstawowe założenia metodologiczne procesu http://reku.com.pl/ diagnozowania w resocjalizacji, wraz z opisem modeli diagnozowania, specyficznych trudności, dylematów i zasad diagnozowania w...

Serwis