Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z ujęciem nieletniości i dorosłości we wszystkich innych dziedzinach prawa oraz...

Serwis