Doświadczanie świata Doświadczanie lektury

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest antologią prac dotyczących relacji między antropologią a literaturą. Składa się z obszernego wstępu, czterech działów i zakończenia. Część pierwsza poświęcona została omówieniu wieloaspektowej relacji badacza i pisarza. Traktuje również o analizie literatury,...

Serwis