Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego

E-książki

Informacje

Monografia stanowi przegląd zagadnień wykonawstwa śpiewu profesjonalnego. Charakterystyka tych problemów zawiera foniatryczny aspekt diagnostyki dotyczący funkcji narządu głosowego, oddechowego, rezonansowego i artykulacyjnego wymienionych artystów muzyków. Jest to podstawowy cel podjęty...

Serwis