Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Wraz z postępującą profesjonalizacją praca umysłowa przestała być niezależna i straciła potencjał stawiania społeczeństwu trudnych pytań. W zamian zaczęła pełnić funkcje technokratyczne i zarządzające.

Serwis