Geopoetyka

Nauki humanistyczne

Informacje

HORYZONTY NOWOCZESNOŚCI. Tom 109Geopoetyka to przede wszystkim pojęcie-w-działaniu, które aktywnie i sprawczo wpływa na lokalne konteksty, doprowadzając do ich przekształcenia. Pozwala zatem w odmiennej perspektywie - geograficznej i performatywnej zarazem - uchwycić takie kluczowe dla...

Serwis