Handel ludźmi

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów skuteczne pozycjonowanie stron państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.

Serwis