Język angielski zawodowy w budownictwie. Zeszyt ćwiczeń (2013)

Szkoły zawodowe

Informacje

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie obejmuje następujące treści: organizacja i przygotowanie robót budowlanych, klasyfikacja budynków, maszyny i urządzenia budowlane, statyka budowli, klasyfikacja zawodów budowlanych, wycena robót budowlanych,...

Serwis