Język rosyjski. Słowa..., słowa..., słowa... Trening część 2

Podręczniki

Informacje

* kontynuacja publikacji Język rosyjski. Słowa, słowa, słowa... * w drugiej części następująca tematyka: żywienie, usługi, uzależnienia, zdrowie, sport, sporty ekstremalne * każdy temat został opracowany wg jednego schematu: słowniczek tematyczny, zadania...

Serwis