Kierownictwo w prawie administracyjnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka całościowo omawia prawne aspekty kierownictwa w administracji stanowiącego typową relację występującą w administracji publicznej, która w przeciwieństwie do nadzoru i kontroli jest najmniej rozpoznana naukowo. Zawarte w monografii rozważania dotyczą przede wszystkim:- istoty...

Serwis