Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały tom 1

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Książka jest efektem pracy zespołu badawczego, historyków z Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Instytutu Pamięci Narodowej, opracowującego materiały zgromadzone w archiwach IPN, dotyczące prześladowania i inwigilowania Kościoła katolickiego. W pierwszym tomie umieszczono zarówno...

Serwis