Kultura (w) granica(ch) natury

Nauki humanistyczne

Informacje

Kolejny numer #8222;Prac Kulturoznawczych#8221; poświęcony jest klasycznemu zagadnieniu poznawania kultury, to znaczy jej relacji do natury. Charakterystyka tego stosunku zawiera się w sposobie definiowania kultury, ale w ciągu wieków zmieniało się zarówno rozumienie każdego z jego...

Serwis