Opcja niemiecka

Nauki humanistyczne

Informacje

Kiedy przystępowałem do lektury tekstów składających się na ten zbiór, przypomniałem sobie słowa jednego z trzech dziewiętnastowiecznych tłumaczy Pana Tadeusza, Alberta Weissa, który wypowiedział je pod koniec życia: "Nie bacząc na - jak się wydaje - wręcz niemożliwe do...

Serwis