Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej Tom 5

Nauki humanistyczne

Informacje

Prezentowany tom pt. "Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej", pod redakcją naukową Józefa Styka i Małgorzaty Dziekanowskiej, to kolejna meble sklepowe na polskim rynku literatury socjologicznej praca, a może precyzyjniej na rynku interdyscyplinarnym, podejmująca w treści problem zbiorowej...

Serwis