Polityka rolna w warunkach globalizacji

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zaprezentowane w książce rozważania na temat procesów globalizacji, ewolucji polityki rolnej krajów rozwiniętych, implementacji Porozumienia w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej oraz przyszłości polityki rolnej w UE pozwolą wskazać, że pomimo spadku udziału rolnictwa w tworzeniu PKB...

Cena: 46,12
Dostępność: dostępny od ręki