Realizm i sceptycyzm

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka poświęcona jest trzem powiązanym ze sobą zagadnieniom dotyczącym wiedzy. Chodzi o naturę wiedzy filozoficznej, genezę i charakter naszej wiedzy o świecie oraz specyficznie ludzkie dążenie do wiedzy. Na poziomie bardziej szczegółowym kwestie te można przedstawić w postaci...

Cena: 21,00
Dostępność: dostępny do tygodnia