Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Tom 5

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`Proponowana w piśmie `Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej` koncepcja regionu jest szersza od tej lansowanej po II wojnie światowej (choć w polskiej historiografii sięgającej korzeniami w czasy przedwojenne). Powojenna `kariera` naukowa `Europy Środkowowschodniej` jest ściśle...

Cena: 22,75
Dostępność: dostępny do tygodnia