Świat wokół mnie Czytanie ze zrozumeniem dla dzieci...

Podręczniki

Informacje

Zestaw służy doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem. Teksty opisujące świat wokół dziecka i powiązane z nimi ćwiczenia zostały skomponowane tak, aby usprawniać rozwój myślenia i mowy, wspomagać proces rozumienia, rozwijać system semantyczny i syntaktyczny.To doskonała...

Serwis