Trwały zarząd w księgach rachunkowych jsfp

E-książki

Informacje

Z przepisów dotyczących szczególnych zasad rachunkowości wynika, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Ekspres aulika focus otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. To...

Serwis