Trzy fale globalizacji

Socjologia

Informacje

Analiza przemian globalizacyjnych oparta na perspektywie ekonomii rozwoju unaocznia falowy przebieg globalizacji #8211; jej zmienną intensywność oraz kulki profess okresowe nasilanie się typowych dla niej symptomów. Pozwala również na systematyzację myśli o podobieństwach i różnicach między...

Serwis