Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komentarz

Medycyna

Informacje

szukam pracownika z ukrainy

Komentarz jest kompleksowym opracowaniem zawierającym analizę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także innych szukam pracownika z ukrainy aktów prawnych z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu ukazano złożoność i dynamiczność omawianej problematyki. W najnowszym wydaniu...

Cena: 175,12
Dostępność: dostępny od ręki