Wilno plan miasta 1:25 000 / 1:10 000

Geografia

Informacje

wełna

Laminowana mapa Wilna w skali 1:25 000. Mapa zawiera indeks ulic, schemat wełna transportu publicznego, a także plan centrum miasta w skali 1:10 000.

Cena: 22,33
Dostępność: dostępny od ręki